Loading…
Double Wars 2018 has ended
Back To Schedule
Monday, May 7 • 09:00 - 10:00
Läxhjälpen (swe)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Vid tre tillfällen finns det möjlighet att få hjälp med era skolarbeten i ungdomslägret.
Måndag-onsdag kl 9-10

Några vuxna kommer vara närvarande i de fall ni känner att ni behöver vår hjälp.

Vill du, vuxen, vara behjälplig?
Kontakta Ælfwynn of York i lägret eller via trollet.

Monday May 7, 2018 09:00 - 10:00 CEST
Youth Camp

Attendees (1)