Loading…
Double Wars 2018 has ended
Monday, May 7 • 09:00 - 10:00
Läxhjälpen (swe)

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Vid tre tillfällen finns det möjlighet att få hjälp med era skolarbeten i ungdomslägret.
Måndag-onsdag kl 9-10

Några vuxna kommer vara närvarande i de fall ni känner att ni behöver vår hjälp.

Vill du, vuxen, vara behjälplig?
Kontakta Ælfwynn of York i lägret eller via trollet.

Monday May 7, 2018 09:00 - 10:00
Youth Camp

Attendees (1)