Loading…
Double Wars 2018 has ended
Back To Schedule
Monday, May 7 • 13:00 - 16:00
Ärmkonstruktion och inprovning

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

En workshop i hur du konstruerar ärmar till medeltida dräkt. Teoretisk genomgång och hands-on workshop för att göra egna mönster. Material, verktyg, handout mm ingår. Sv eller eng beroende på deltagares val. Inga förkunskaper behövs, men ta med ett tajt plagg/överkroppsmönster om du äger ett

Kostnad: 500 SEK

Max 12 deltagare


Monday May 7, 2018 13:00 - 16:00 CEST
Meeting room

Attendees (6)