Loading…
Double Wars 2018 has ended
Wednesday, May 9 • 10:00 - 11:00
Läxhjälpen (swe)

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Vid tre tillfällen finns det möjlighet att få hjälp med era skolarbeten i ungdomslägret.

Några vuxna kommer vara närvarande i de fall ni känner att ni behöver vår hjälp.

Vill du, vuxen, vara behjälplig?
Kontakta Ælfwynn of York i lägret eller via trollet.

Wednesday May 9, 2018 10:00 - 11:00
Youth Camp

Attendees (1)