Loading…
Double Wars 2018 has ended
Tuesday, May 8 • 10:00 - 11:00
Läxhjälpen (swe)

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Vid tre tillfällen finns det möjlighet att få hjälp med era skolarbeten i ungdomslägret.
Måndag-onsdag kl 9-10
OBS! TISDAG ÄNDRAD TILL 10:00 PGA CURIA

Några vuxna kommer vara närvarande i de fall ni känner att ni behöver vår hjälp.

Vill du, vuxen, vara behjälplig?
Kontakta Ælfwynn of York i lägret eller via trollet.

Tuesday May 8, 2018 10:00 - 11:00
Youth Camp

Attendees (1)