Loading…
Double Wars 2018 has ended
Back To Schedule
Tuesday, May 8 • 10:00 - 11:00
Läxhjälpen (swe)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Vid tre tillfällen finns det möjlighet att få hjälp med era skolarbeten i ungdomslägret.
Måndag-onsdag kl 9-10
OBS! TISDAG ÄNDRAD TILL 10:00 PGA CURIA

Några vuxna kommer vara närvarande i de fall ni känner att ni behöver vår hjälp.

Vill du, vuxen, vara behjälplig?
Kontakta Ælfwynn of York i lägret eller via trollet.

Tuesday May 8, 2018 10:00 - 11:00 CEST
Youth Camp

Attendees (1)